Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjørring Idrætsforening

Generalforsamling 2021

Tirsdag den 9. september 2021 kl. 19:00
på First Floor i Nordvest Hallen

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og stemmetæller
2) Beretning fra fællesformand (skriftligt)
3) Aflæggelse af regnskab fra hovedbestyrelsens kassereren
4) Behandling af indkomne forslag
6) Valg i henhold til lovene af fællesformand
7) Valg af hovedkasserer
8) Valg af revisor og revisorsuppleanter
9) Uddeling af hæderspokaler
10) Eventuelt

Efterfølgende afholder de enkelte afdelinger generalforsamling

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forretningsudvalget
Peter Nowack