Fødselsdags(hal)fest

Hver år den 3. weekend i januar måned afholdes den årlige fødselsdagsfest i Nordvest Hallen. Denne årlige fest afholdes for at skaffe økonomisk tilskud til drift af Tjørring Idrætsforening.
Festen arrangeres af et frivilligt festudvalg. Medlemmerne er ikke repræsentanter for bestemte sportslige foreninger i Tjørring IF, men frivillige, som gennem deres frivillige arbejde støtter foreningens aktiviteter generelt.

Bordopstilling Halfest