TIF Hæderspokaler

År      Aktiv                                                 Leder                                             Hæder                                              TIF-Nyt buket

1980

1981   Ole Flemming Andersen                       Niels Poulsen                                         Per Eskesen

1982   Benny Poulsen                                     Erik Andersen                                    Jens Vistisen

1983   Jan Christensen                                       Arne Hansen                                          Hugo Riis

1984  Jørgen Jessen                                       Peter Riis                                             Anna Sejerskilde

1985  Anette Skaaning                                       Kaj Harder Madsen                              Niels E. Ravnskilde Mikkelsen

1986  Lene Mølsted Ibsen                            Inga Clemmensen, Gym                  Sigrid Plagborg                                   Lone og Rikke

1987  Pia Nørgaard Pedersen                          Leif Pedersen                                         Poul E. Hjorth                                          Aase Nissen

1988  Hanne Kirkegaard                               Anders Pedersen                              Erik Østergaard                                  Kaj Harder Madsen

1989  Arne Pedersen                                          Helle Dokkedahl Nielsen                    Ellen Marie Vestergaard                      Hans Gade

1990  Kenneth Larsen                                   Henning Jensen                                 Henry Olesen                                      Kaj Røjkjær

1991  Søren Mouritsen                                      Hanne Skov, Gym.                                 Finn Vilstrup                                            Torben D. Krogh, Badm.

1992  Karen Dahl                                             Erik B. Pedersen                               Knud V. Bach, Gym.                            Henrik Søndergaard

1993  Britha Borup, Gym.                                  John Skiffard                                         Peter Nowack                                         Inga Clemmensen, Gym.

1994  Ejvind Siggaard                                    Bruno Hansen, Fod.                          Marie Slumstrup                                Susanne Nørgaard

1995

1996                                                                    Else Byskov Cavazzi, Volley

1997                                                                        Jeppe Smith, Fod.

1998                                                                    Ole N. Andersen, TCM

1999                                                                        Kirsten Bach, Gym.

2000                                                                    Kaj Harder Madsen, Old B.

2001                                                                        Tommy Damgaard, Hallen

2002                                                                    Søren Simonsen, Fod.

2003  Vita Fløe Andersen, TCM                       Egon Bjørn Andersen, Fod.

2004  Leif Rasmussen, TCM                         Kirsten Bach, Gym.

2005  Michael Hulegård Jensen, Para.          Lisbeth Flensted Jensen, Gym.       Bruno Hansen, Hallen

2006  Maibritt Markussen, Hånd.              Ole N. Andersen, TCM                    Aase og Ejvind Siggaard, Gym.

2007  Tommy Damgaard, Hallen                    Gritt Wilche, Fod.                                 Bodil Frølund

                                                                                                                                                    + Solveig Johansen, Kant.

2008  Peter Lindhold, Fod.                           Malene Møller, Gym.                      Niels Poulsen, Hallen                     Oscar Hansen, Tennis

2009  Kenneth Spring, fod.                              Flemming Spring, fod.                       Bent Christensen, TIF                         Bent Christensen, HB

2010  Henrik Ribberhold, Volley                Mette Riis, Hånd.                            Alice Schou, Kant.                           Kaj Hallundbæk, Badm.

2011  Lasse Hallundbæk, Badm.                     Kirsten Bach, Gym.                             Oscar Hansen, Tennis                        John Madsen, Skytter

2012  Henrik Vendelbo Nielsen, Volley   Conny Ribberholt

                                                                              + Lene Hansen, Volley                  Brian Pedersen, TIF-Nyt

2013  Michelle Keller Kalhøj, Fod.                  Bente Hjelmer, TCM,                         Gudrun Nielsen, Gym.                        Vicki Schack, Gym.

2014  Inga Clemmensen, Gym.                   Kent Keller Kalhøj, Fod.                Carsten Ottosen, HB                      Gitte Damgaard, Fitness

2015  Cecilie Andersen, Gym.                         Henning Præstegaard, Fod.            Inge Nowack, Volley

2016  Mariola Kajkowska, Gym.                Helle og Dan Christensen, Fod. Gitte Damgaard, Fitness                Brian Pedersen, TIF-Nyt

2017  Line Lodahl, Hånd.                                 Lone Machmüller, Fitness                 Leif Seiersen, Skytter

2018  Anja Eriksen, Fitness                        Henriette Degn, Tennis                 Lis Stubkjær, Forretningsudv.

2019  Claus Madsen, Para                               Kai Nørholm, Fod.                                Bjarne Pedersen, Hallen

2020  Ingen                                                      Ingen                                                    Ingen

2021  Anni Brodde, Fod.                                 Peder Pedersen, Tennis                     Peter Nowack Forretningsudv.

2022  Malene Møller, gym.                 Jens Ole Krogh, Skiklub           Michael Frost, fodbold

2023  Hans Jørgen Hansen, Volley               Benny Bonde Jensen, gym.               Else Grysbæk, Nordvest Hallen

Årstal er for det år, modtagerne har modtaget pokalerne.
Pokalerne for 2018 blev overrakt på generalforsamlingen i 2019 osv. 
Der blev ikke uddelt pokaler for 2020, idet stort set al aktivitet var nedlukket som følge af Corona.